!
!

Privacy

Privacyverklaring

Stickers-shirts.nl/Dok56 verklaart hierbij dat alle door u verstrekte gegevens alleen zullen worden gebruikt voor de daarvoor bedoelde activiteiten.

Dit houd in dat alle gegevens alleen worden gebruikt voor de verzending van de bestelling naar u  (naam, adres, woonplaats, E-mail e.d.) en voor de manier van betalen, eenmalige machtiging - vooruitbetaling/internet betaling.

Dok56 is in opdracht van de belastingdienst verplicht uw gegevens (orderbon) 7 (boek)jaren na aankoop/betaling te bewaren, voorlopig zowel op papier als digitaal, daarna zullen deze worden vernietigd.

Stickers-shirts.nl/ Dok56 verklaart verder dat alle gegevens NIET zullen worden verhandeld dan wel ter beschikking zullen worden gesteld aan andere partijen.