!
!

Privacy

Privacyverklaring

Stickers-shirts.nl  verklaart hierbij dat alle door u verstrekte gegevens alleen zullen worden gebruikt voor de daarvoor bedoelde activiteiten.

Dit houd in dat alle gegevens alleen worden gebruikt voor de verzending van de bestelling naar u toe (naam, adres, woonplaat, E-mail e.d.) en voor de manier van betalen, eenmalige machtiging - vooruitbetaling/internet betaling.

Verder worden de gegevens gebruikt om eventueel op de hoogte te houden van de activiteiten van Stickers-shirts.nl

Stickers-shirts.nl  verklaart verder dat alle gegevens NIET zullen worden verhandeld danwel terbeschikking zullen worden gesteld aan andere partijen.

Mocht het zo zijn dat u niet op de hoogte wil blijven dan kunt u dat aangeven door ons een E-mail te sturen met daarin de regel uitschrijven nieuwsbrief.